last-idol

last-idol
1. คุณสมบัติ
 • 1.1 เพศหญิงโดยกำเนิด
 • 1.2 อายุระหว่าง 12 – 26 ปี ( เกิดภายในปี พ.ศ. 2537 – พ.ศ.2551 )
  * หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัคร
  * กรณีการใช้กฎ “เคงนิน”หรือการควบวง หากมีต้นสังกัด/ค่ายอยู่แล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากทางต้นสังกัดก่อน
 • 1.3 กล้าแสดงออก รักในการร้อง การเต้น
 • 1.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทน พยายาม ขยันฝึกซ้อม
 • 1.5 หลังจากผ่านการคัดเลือกเพื่อเริ่มงานในฐานะเมมเบอร์(สมาชิก) ต้องสามารถมาฝึกฝนตามที่รายการกำหนดได้
  - สามารถย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ เพื่อทำงานได้
  - หลังจากเป็นเมมเบอร์ (สมาชิก) ทางรายการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกฝน
last-idol
2. เอกสารในการสมัคร
 • 2.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบรูปถ่ายหน้าตรง (ไม่แต่งหน้า)จำนวน 3 รูป *ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
 • รูปถ่ายครึ่งตัว 1 รูป
  ไม่แต่งหน้า

  รูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป
  ไม่แต่งหน้า

  รูปถ่ายที่มั่นใจ 1 รูป
  แต่งหน้าได้ (เต็มตัวหรือครึ่งตัว)

 • 2.2 อัพโหลดคลิป วิดีโอแนะนำตัว และร้องเพลงที่ถนัด 1 คลิปความยาวไม่เกิน 2 นาที (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 300MB)
last-idol
การยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
 • - ข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร ต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อนส่งใบสมัคร
 • - อนุญาตสิทธิ์ในการใช้รูปและคลิปวิดีโอเป็นสิทธิ์ของรายการทุกกรณี
 • - หลังจากส่งใบสมัคร ผู้สมัครต้องทำการเปิด Social ต่างๆ ให้เป็น “สาธารณะ” เพื่อให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบ
 • - ผู้สมัครต้องรักษาความลับ ห้ามเปิดเผยตนว่าเป็นผู้สมัคร หากพบเจอ อาจถูกตัดสิทธิ์ทันที

** ปิดรับสมัคร **


เปิดรับสมัครผู้ท้าชิง [Challenger] ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน2564

Loading…