NEWS

ANNOUNCEMENT

"LAST IDOL 1st BANDWAGON HAND SHAKE & 2SHOT & GROUP SHOT EVENT RULE"

10.03.2022

【การเข้าร่วมกิจกรรม LAST IDOL 1st BANDWAGON HAND SHAKE & 2SHOT , GROUP SHOT EVENT】

★ เพื่อความราบรื่นและความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางทีมงานจะขออนุญาตทำการตรวจสัมภาระก่อนเข้าภายในงาน
・การตรวจสอบต่าง ๆ อาจมีทีมงานทำการขอทำการเปิดกระเป๋าสัมภาระเพื่อตรวจสอบ ต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้
・หากไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจสัมภาระ ทางทีมงานอาจจะต้องขอทำการปฏิเสธผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้
・ทางทีมงานจะมีเครื่องตรวจโลหะเพื่อตรวจสอบ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พยายามไม่พกสิ่งของที่มีชิ้นส่วนของโลหะ หรือพกให้น้อยที่สุดในการมาเข้าร่วมกิจกรรม
・หากทีมงานตรวจสอบพบโลหะในตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจขอทำการตรวจค้นร่างกายเพื่อตรวจสอบ
・ภายในงานจะไม่มีจุดรับฝากของใด ๆ ทั้งสิ้น ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสัมภาระของท่านด้วยตนเอง
・การเข้าร่วมภายในงานหากพบวัตถุอันตราย ทีมงานจะขอทำการยึด หรือ ทิ้ง ทันทีไม่ว่าจะเป็น มีดคัตเตอร์ มีดพก กรรไกร ขวดเหล้า ขวดเบียร์ และแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เป็นต้น
・ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มมึนเมา ทุกชนิดเข้ามาภายในงาน
・นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หากมีอุปกรณ์ที่ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม จะขอทำการยึด หรือ ทิ้ง โดยดุลพินิจ จะขึ้นอยู่กับทีมงาน LAST IDOL THAILAND
・หากนำขวดน้ำ กระบอกน้ำ แก้วน้ำ หรือกระติกน้ำเข้ามาภายในงาน ทางทีมงานอาจจะขอให้ทำการดื่มให้ดูเพื่อเป็นการตรวจสอบ
・ผู้ที่มีอาการมึนเมา หรือเมาค้างจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ ทางทีมงานขอปฏิเสธเพื่อเข้าร่วมงาน
・เพื่อความรัดกุม และความปลอดภัย การตรวจสัมภาระก่อนการเข้าร่วมงานอาจจะมีการใช้เวลาจึงขอให้คำนวณเวลาก่อนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม


【มาตรการป้องกัน COVID – 19 ในการเข้าร่วมกิจกรรม LAST IDOL 1st BANDWAGON EVENT 】

1. สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถนำชุดตรวจ ATK มาเอง เพื่อให้ทีมแพทย์ของงานทำการตรวจให้ หรือ ท่านสามารถซื้อชุดตรวจ ATK ได้ที่จุดตรวจเช่นกัน ทั้งนี้การตรวจทั้งหมด จะต้องเป็นการตรวจจากทีมแพทย์หน้างานเท่านั้น ต้องขออภัยในความไม่สะดวกป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไปเท่านั้น
3. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และได้รับการรักษาหายแล้ว จะต้องมีใบรับรองการเข้ารับการรักษาจากหน่วยงานทางการแพทย์ และมีระยะเวลากักตัวครบ 14 วัน เริ่มนับจากวันที่ลงในใบรับรองแพทย์เป็นหลักโดยมีความคิดเห็นจากแพทย์ว่า “พ้นระยะการแพร่เชื้อแล้ว” จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมได้
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา และสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน “ไทยชนะ”
5. กรุณาเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน และหมั่นล้างมือด้วยเจล / สเปรย์แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
6. หากมีอาการป่วย หรือ อาการต้องสงสัย กรุณายกเลิกการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน
7. ในกรณีผลการตรวจสอบออกมาเป็น ผลบวก ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ภายในงานได้ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
– ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านไม่แจ้งตามความเป็นจริง หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558
– สามารถใช้พาสปอร์ต ใบขับขี่ บัตรนักศึกษา หรือ เอกสารสำคัญทางราชการที่มีรูปและชื่อชัดเจนในการยืนยันตัวตนแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้


【ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม LAST IDOL 1st BANDWAGON HAND SHAKE & 2 SHOT , GROUP SHOT EVENT 】

・ บริเวณหน้างานจะมีจุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยทีมเทคนิคการแพทย์ ท่านสามารถต่อคิวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น.
・ สำหรับชุดตรวจ ATK ทางการแพทย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำมาเองได้ที่จุดตรวจ หรือซื้อบริเวณหน้างานได้ โดยจะมีจำหน่ายทั้ง ATK แบบ Swab และ ATK แบบน้ำลาย (ราคาชุดละ 100 บาท)
・ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านจะใช้เวลา 10-15 นาทีโดยประมาณ จึงต้องขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผื่อเวลาสำหรับการตรวจหาเชื้อฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม HAND SHAKE, 2 SHOT, GROUP SHOT
・เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ร่วมกิจกรรม ทางทีมงานจึงต้องขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการตรวจ COVID-19 บริเวณหน้างานเท่านั้น เนื่องจากป้องกันการแอบอ้าง หรือปลอมแปลงผลตรวจหาเชื้อฯ COVID-19
・ทีมงานจะมีพื้นที่สำหรับนั่งรอผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะประกาศตามลำดับการตรวจ หากผลการตรวจหาเชื้อฯเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะมี Wristband เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานให้กับทุกท่าน

◆ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน กรุณาทำตาม คำชี้แจง คำแนะนำ ของทีมงานอย่างเคร่งครัด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


【ตารางเวลาสำหรับ HANDSHAKE EVENT , 2SHOT & GROUP SHOT EVENT 】


【ข้อปฏิบัติ HANDSHAKE EVENT 】

・เวลาในแต่ละรอบจะถูกตัดแถวตามเวลาที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบเวลาของแต่ละรอบได้ในหน้าเลนแต่ละเลน หรือ สามารถตรวจสอบได้จาก Official Page LAST IDOL THAILAND
・การปิดแถวในแต่ละรอบจะทำการปิดแถวก่อนหมดเวลา 20 นาที หลังจากทำการปิดแถวผู้ที่ไม่ได้อยู่ในแถวจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ แม้ในแถวจะไม่มีผู้อื่นอยู่ก็ตาม
・ก่อนทำการปิดแถวในแต่ละเลนจะมีทีมงานประกาศปิดแถวอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะทำการปิดรับผู้เข้าร่วมในแต่ละเลน
・การเริ่มเข้าแถวในแต่ละเลน จะทำการเปิดเลนก่อนเริ่มกิจกรรมของแต่ละเลน 15 นาที
・การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งสามารถใช้การรวมบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบ ต่อ 1 รอบ
・สำหรับ EXTRA LANE จะมีจำนวนจำกัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด ที่ต้องการใช้บัตรเกิน 50 ใบต่อ 1 รอบ สามารถขอแจ้งความประสงค์เปิดเลนได้ที่ Information Booth ภายในงานก่อนเวลา 12:00 น.
・EXTRA LANE จะมีเพียงแค่ 4 เลนเท่านั้น เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประสงค์เปิดเลนครบทั้งหมด จะทำการปิดการลงทะเบียนเปิด EXTRA LANE
・ขณะร่วมกิจกรรมจับมือกับเมมเบอร์ ไม่กระทำการอันใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเมมเบอร์ ไม่พูดคุยไปในเชิงที่ไม่เหมาะสม คุกคามต่อตัวเมมเบอร์ หากทีมงานพบเห็นจะขอทำการตักเตือน และอาจจะขอปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากทาง LAST IDOL THAILAND ในภายภาคหน้า
・ในส่วนของ Ticket Event สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านลืม ทำหาย หรือ ชำรุด จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ และทางบริษัทจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
・ กรุณาตรวจสอบว่าท่านไม่ลืม Ticket Event บัตรประชาชน หรือ เอกสารสำคัญทางราชการที่มีรูปและชื่อชัดเจนเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของทาง LAST IDOL THAILAND


【การเข้าร่วมกิจกรรม 2SHOT & GROUP SHOT EVENT 】

■ การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งสามารถใช้การรวมบัตรเพื่อถ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 3 รูป ต่อ 1 ครั้ง เช่น การยื่น TICKET EVENT 6 ใบเพื่อถ่ายทั้งหมด 3 รูป ต่อ 1 รอบการเข้าแถว 2 Shot หรือ การยื่น TICKET EVENT 9 ใบ เพื่อถ่ายทั้งหมด 3 รูป ต่อ 1 รอบการเข้าแถว Group Shot
■ ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 2 SHOT และ Group Shot ทางทีมงานจะมีพื้นที่สำหรับวางสัมภาระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือ อื่น ๆ กรุณาวางสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
■ พื้นที่สำหรับการถ่าย 2 SHOT และ Group Shot จะมีจุดมาร์คสำหรับยืน 2 SHOT และที่นั่งสำหรับ Group Shot ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอยู่ในจุดที่ทีมงานได้เตรียมไว้ให้เท่านั้น
■ การเข้าร่วมกิจกรรม 2 SHOT และ Group Shot ของทาง LAST IDOL THAILAND จะต้องใช้ระบบกล้องที่มีในโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้กล้องดิจิทัล DSLR หรือ กล้อง Mirrorless ได้
■การถ่าย 2 SHOT และ Group Shot จะเป็นการถ่ายโดยทีมงานที่ทาง LAST IDOL THAILAND ได้จัดเตรียมเอาไว้เท่านั้น ไม่สามารถถ่าย Selfie หรือ ให้ผู้อื่นเป็นคนถ่ายได้
■การถ่าย 2 SHOT และ Group Shot จะไม่มีการถ่ายใหม่ เว้นแต่หลังจากตรวจสอบแล้วว่ารูปที่ถ่ายไม่มีความชัดเจน หรือ เกิดปัญหาทางเทคนิคของภาพ จึงจะมีการอนุโลมให้ถ่ายใหม่อีกหนึ่งครั้ง โดยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทีมงาน LAST IDOL THAILAND เท่านั้น
■ ภายในวันงาน การถ่าย 2 SHOT และ Group Shot จะใช้อุปกรณ์จากของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น หากเกิดกรณีโทรศัพท์เสีย ค้าง หน่วยความจำเต็ม หรือ แบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อการใช้กล้อง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนหรือคืน TICKET EVENT ได้
■การถ่าย 2 SHOT และ Group Shot ขอความกรุณาไม่ทำการกระทำต่าง ๆ ดังนี้
・การใช้โหมดอื่น ๆ ของกล้องไม่ว่าจะเป็นระบบ LIVE หรือการใช้ Application ต่าง ๆ ของสมาร์ทโฟน
・ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น FLASH
・ไม่สามารถขอให้เมมเบอร์ถ่าย 1 SHOT ได้ (ต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในเฟรมเท่านั้น)
・ขอให้สมาชิกโพสถือของที่พกพามา หรือ สั่งให้โพสท่าโดยใช้น้ำเสียงที่ดุดัน เหมือนเป็นการสั่ง
・ไม่จับตัวเมมเบอร์ หรือ ขอเลือกเฟรมการถ่ายรูป โดยการถ่ายรูปจะเป็นเฟรมมาตรฐานที่ทาง LAST IDOL THAILAND ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น
・ไม่สวมใส่สิ่งของที่ทำให้เห็นหน้าไม่ชัด ไม่ว่าจะเป็นการเพ้นท์บนใบหน้า การสวมหมวกกันน็อค หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่บดบังใบหน้า
・การกระทำการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นการแตะต้องตัวเมมเบอร์, การแสดง Performance ต่าง ๆ
■การปิดแถวในแต่ละรอบจะทำการปิดแถวก่อนหมดเวลา 15 นาที หลังจากทำการปิดแถวผู้ที่ไม่ได้อยู่ในแถวจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ แม้ในแถวจะไม่มีผู้อื่นอยู่ก็ตาม
■ก่อนทำการปิดแถวในแต่ละเลนจะมีทีมงานประกาศปิดแถวอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะทำการปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเลน
■การเริ่มเข้าแถวในแต่ละเลน จะทำการเปิดเลนก่อนเริ่มกิจกรรมของแต่ละเลน 15 นาที
■ การบันทึกภาพในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ทางทีมงาน LAST IDOL THAILAND จะทำหน้าที่เพียงแค่กดชัตเตอร์ในการถ่ายทำเพียงเท่านั้น
■ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมต้องทำการเปิดโหมดกล้องเตรียมไว้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบ หากกดโดนปุ่มอื่น ๆ ในโทรศัพท์ที่อาจจะก่อให้เกิดการลบข้อมูล
■ สำหรับกิจกรรม 2 SHOT และ Group SHOT นั้น จะมีเพียงแค่การถ่ายรูปเท่านั้น กรุณาทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ นอกเหนือจากนี้


【กฎ กติกา และข้อบังคับอื่น ๆ 】

◆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามของทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของ TICKET EVENT จะไม่มีการพรินต์ซ้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
◆ ภายในงานอาจจะมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความฉุกละหุก เพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวาย กรุณาทำตามประกาศของทางทีมงาน LAST IDOL THAILAND อย่างเคร่งครัด
◆ เพื่อความราบรื่น และเป็นไปตามกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางทีมงานอาจจะต้องมีการจับไหล่ หรือ ข้อมือ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้ โปรดรับทราบและขอความกรุณามา ณ ที่นี้
◆ภายในงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้โดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในงาน
◆ ในวันงานอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ไม่ได้คาดคิด หรือ อาการป่วยของเมมเบอร์ ในกรณีนี้จะขอทำการตัดรอบของเมมเบอร์นั้นออกไป และจะมีการประกาศสำหรับการชดเชยอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถติดตามได้จากทีมงาน LAST IDOL THAILAND ภายในงาน และทาง OFFICIAL WEBSITE
◆ ภายในงาน ทีมงานขอความร่วมมืองดการถ่ายภาพ บันทึกเสียง และบันทึกวิดีโอใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีทีมงานพบเห็น อาจจะมีการตักเตือน หรือ ขอให้ทำการลบข้อมูล หากไม่มีการยินยอมจากผู้กระทำ ทางทีมงานจะขอทำการเชิญออกจากบริเวณงานทันที
◆ ภายในบริเวณงานไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ หรือ ทางเดินต่าง ๆ ทางทีมงานขอความกรุณาไม่นั่งแช่ หรือ ยึดพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความรบกวนต่อผู้อื่นที่ใช้บริการ เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดงานในภายภาคหน้าได้ หากทีมงานพบเห็นอาจจะมีการตักเตือน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
◆ขอความกรุณาไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณงาน
◆กรุณาไม่ก่อความวุ่นวาย ส่งเสียงดัง หรือ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความรบกวนต่อผู้อื่นที่เข้าร่วมงาน
◆ ภายในบริเวณงานไม่ว่าจะเป็นที่นั่ง ทางเดิน หรือพื้นที่ต่าง ๆ กรุณาไม่ทิ้งขยะลงพื้น ขอความร่วมมือในการเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะตามจุดที่กำหนด
◆ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาต่อแถว หรือ ตั้งแถวเองก่อนวันงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
◆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางเพื่อความร่วมกิจกรรม ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
◆ หากมีการทะเลาะวิวาท หรือเกิดเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อตัวเมมเบอร์ และอาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ ทางทีมงานจะขอทำการหยุดกิจกรรมทันที
◆หากมีการหยุดกิจกรรมกระทันหัน หรือ เลื่อนกิจกรรมออกไป ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบค่าเดินทาง หรือ ค่าที่พักต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
◆หากสัมภาระของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการสูญหาย หรือ เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
◆ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านให้ทำตามกฎ กติกา ต่าง ๆ จากทีมงานภายในงานอย่างเคร่งครัด
◆หากมีผู้ที่ไม่ทำตามกฎ กติกา ทางทีมงานอาจจะขอปฏิเสธในการเข้าร่วมกิจกรรม และอาจจะก่อให้เกิดการหยุดกิจกรรมกระทันหันอีกด้วย โปรดทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้
◆หากมีผู้ที่เพิกเฉย หรือ ไม่สนใจกฎ กติกา ทางทีมงานจะขอทำการปฏิเสธในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ LAST IDOL THAILAND


【 การมอบของขวัญให้แก่เมมเบอร์ 】

■ในวันงานสามารถมอบของขวัญ หรือ จดหมายให้แก่เมมเบอร์ได้ที่พื้นที่บริเวณ Information Booth
■ของขวัญที่มอบให้กับเมมเบอร์ต้องมีราคาไม่เกินกว่า 1,500 บาท
■ของขวัญประเภทต่าง ๆ ที่ทางทีมงาน LAST IDOL THAILAND อาจจะขอทำการปฏิเสธไม่รับ ได้แก่
・สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
・สินค้าราคาสูง เช่น สินค้า High Brand ต่าง ๆ
・สินค้าประเภทอาหาร หรือเครื่องดื่ม
・เครื่องใช้ไฟฟ้า
・อุปกรณ์ประเภทเก็บความจำ บรรจุข้อมูล เช่น Memory Card , Hard disk
・CD / DVD ทำเอง
・คูปองเงินสด
・น้ำหอม เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์อาบน้ำ หรือ ยาต่าง ๆ
・สินค้าที่ก่อให้เกิดอันตราย สิ่งของมีคม
・ของที่สมาชิกไม่สามารถพกกลับได้เองด้วยตัวคนเดียว เช่น ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่
・เครื่องราง ของขลัง
・สิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
・อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน LAST IDOL THAILAND ซึ่งหากไม่ผ่านการพิจารณา ทางทีมงานจะขอปฏิเสธในการรับของขวัญ มา ณ ที่นี้
■สำหรับของขวัญที่จะส่งมอบให้เมมเบอร์ ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งมอบถึงมือเมมเบอร์ หากพิจารณาว่าไม่เหมาะสม อาจจะมีของขวัญบางชิ้นที่ไม่สามารถมอบให้กับเมมเบอร์ได้
■ของขวัญทั้งหมดที่ส่งมอบให้แก่เมมเบอร์จะไม่สามารถขอคืนได้ โปรดทำความเข้าใจและรับทราบก่อนส่งให้แก่เมมเบอร์

Member: