last-idol

สำคัญมาก !!!

ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์สำหรับอัพโหลดไว้ให้พร้อมก่อนกรอกข้อมูล
ไฟล์รูปหน้าตรง ครึ่งตัว เต็มตัว อย่างละ 1 รูป รวม 3 รูป (ไฟล์ jpg)
ไฟล์วิดีโอแนะนำตัว+ร้องเพลงที่ถนัด 1 ไฟล์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือ 300 MB (ไฟล์ mp4/mov/3gp)
การอัพโหลดจะอยู่ในหน้าถัดไป หากไม่สามารถอัพโหลดได้ติดต่อที่ info@lastidol.co.th

ข้อมูลส่วนตัว / Personal

ที่อยู่ / Address

ติดต่อ / Contact

ความสามารถ / ความสนใจ / Talent

ผู้ปกครอง / Parents


Loading…